Autoanaliza na podstawie listy pytań

Strona główna / Artykuły / Rozmowa Kwalifikacyjna / Autoanaliza na podstawie listy pytań
rozmowa kwalifikacyjna
rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy kwalifikacyjne należą do najbardziej stresujących momentów szukania pracy. Kandydaci, którzy przeszli wstępną selekcję, starają się do niej przygotować, próbując układać odpowiedzi na najbardziej popularne pytania. O ile dość łatwo opisać swoje mocne i słabe strony, dotychczasowe sukcesy zawodowe czy swoje wyobrażenia o przyszłym stanowisku, to jednak określenie swoich oczekiwań finansowych niejednokrotnie bywa kłopotliwe.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zwykle padają pytania o wykształcenie, doświadczenie zawodowe, motywację, zainteresowania i cechy charakteru. Są one podzielone na trzy podstawowe obszary: zawodowy, nazywany też merytorycznym (np. „Jak pan/pani ocenia swoje umiejętności w zakresie podstawowych obowiązków na stanowisku, o które się pan/pani ubiega?”), motywacyjny (np. „Jakich argumentów pan/pani użyje, aby mnie przekonać, że to właśnie pan/pani jest odpowiednią osobą na to stanowisko?”) i osobowościowy (np. „W jaki sposób pan/pani radzi sobie z niepowodzeniami?”).

W Internecie bez problemu można znaleźć listy pytań najczęściej zadawanych podczas rozmowy o pracę. Potem wystarczy już tylko opracować sobie wzorcowe odpowiedzi i nauczyć się ich na pamięć. Choć osoby zajmujące się rekrutacją z reguły nie polecają tej metody, to jednak zastosowana z umiarem pomaga wycenić swoją wartość na rynku pracy.

HR-SZOP