Bez emerytury i bez pracy

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Bez emerytury i bez pracy

Osoby po pięćdziesiątce coraz częściej narzekają na brak pracy, a przecież brakuje im już niewielu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Opinia publiczna chłodno wydaje werdykt – są za młodzi, żeby pójść na emeryturę, ale za starzy, by otrzymać propozycję pracy. Specjaliści zauważają wzrost liczby sytuacji, w których dochodzi do dyskryminacji starszych osób na rynku pracy.

Jednak nie trzeba być ekspertem, aby zauważyć, że obecnie osobom po 50. roku życia trudniej znaleźć pracę niż kilka lat temu. Wystarczy przyjrzeć się statystykom i najbliższemu otoczeniu. Jeszcze 7 lat temu starsze osoby stanowiły 16% ogółu bezrobotnych, a obecnie 22,5%. Pod koniec października bieżącego roku było ich prawie 450 tys., czyli o 16 tys. więcej niż w tym samym miesiącu w 2005 roku i o 39 tys. więcej w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Źródeł wzrostu poziomu bezrobocia wśród osób po pięćdziesiątce należy poszukiwać między innymi w spowolnieniu gospodarczym. Pracodawcy wymieniają pracowników starszych na młodszych ze względu na oszczędność. Ci ostatni mają mniejsze oczekiwania płacowe, nie trzeba wydawać znacznych pieniędzy na ich doszkalanie, ponieważ orientują się oni w nowych technologiach i technikach informacyjnych, jak również ich wydajność jest wyższa, zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest siła i sprawność fizyczna. Ale liczba bezrobotnych po 50. roku życia wzrasta także z innych powodów. Istnieje dość silne przekonanie o pozytywnym wpływie młodych ludzi na wizerunek firmy, nasze społeczeństwo się starzeje, a pracodawcy są niezadowoleni z ochrony prawnej przysługującej pracownikom przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Marta Osińska

HR-SZOP