Bez pracy, ale z ubezpieczeniem zdrowotnym

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Bez pracy, ale z ubezpieczeniem zdrowotnym

Nie każdy wie, że utrata pracy nie wiąże się z brakiem prawa do bezpłatnego leczenia. W okresie, w którym pozostaje się bez zatrudnienia, również można korzystać z opieki zdrowotnej świadczonej przez publiczną służbę zdrowia. Z tego powodu warto zorientować się, jakie warunki trzeba spełnić, aby leczyć się bezpłatnie.

Na początku należy przypomnieć, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie ustaje automatycznie po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego. Można z niego korzystać jeszcze przez 30 dni. Dotyczy to nie tylko byłych pracowników, których umowa o pracę wygasła, ale też między innymi przedsiębiorców zamykających działalność gospodarczą i osób tracących status bezrobotnego. Polacy, będący w jednej z wymienionych sytuacji, mogą uzyskać prawo do bezpłatnego leczenia dla siebie i członków swojej rodziny na kilka sposobów. Pierwszą możliwością jest złożenie w wojewódzkim oddziale NFZ wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Obecnie składka wynosi nie mniej niż 332,08 zł. Drugim rozwiązaniem może być rejestracja w powiatowym urzędzie pracy, który ma siedem dni na zgłoszenie do ubezpieczenia osoby bezrobotnej. Świadczenia zdrowotne ze środków publicznych przysługują także osobom biorącym udział w unijnym szkoleniu dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W takim przypadku kursanci zyskują ubezpieczenie na czas udziału w projekcie.

HR-SZOP