Bezrobotni zostaną podzieleni na grupy

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Bezrobotni zostaną podzieleni na grupy

W 2005 roku w Niemczech wprowadzono istotne zmiany w polityce społecznej. Jednym z zastosowanych rozwiązań było podzielenie bezrobotnych na grupy. Głównym kryterium uczyniono stopień bezradności na rynku pracy. Choć pomysł ten wciąż budzi pewne kontrowersje, postanowiono wykorzystać go również na gruncie polskim. Projekt segmentacji bezrobotnych trafił miesiąc temu do konsultacji społecznych.

Zwiększająca się z miesiąca na miesiąc liczba osób bezskutecznie poszukujących zatrudnienia budzi coraz większy niepokój rządzących. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało przeprowadzenie reformy, której celem jest złagodzenie skutków bezrobocia oraz wyhamowanie jego wzrostu. Pomóc ma w tym większa skala interwencji. Zgodnie z założeniami nowego projektu podczas rejestracji w urzędzie pracy trzeba będzie wypełnić specjalny elektroniczny kwestionariusz. Na jego podstawie doradca zawodowy określi gotowość rejestrującego się do powrotu na rynek pracy, a następnie zakwalifikuje petenta do jednej z trzech grup. Do pierwszej z nich będą należeć bezrobotni aktywni, czyli osoby przygotowane do podjęcia pracy i wymagające jedynie przedstawienia odpowiednich ofert. W drugiej grupie znajdą się bezrobotni potrzebujący wsparcia polegającego na podniesieniu motywacji oraz pomocy w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Trzecią grupę będą stanowić bezrobotni oddaleni od rynku pracy, czyli osoby długotrwale pozbawione zatrudnienia lub pracujące w szarej strefie, które rejestrują się w urzędach pracy tylko dla otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego. Tak przeprowadzone profilowanie powinno ułatwić wykonywanie zadań urzędnikom oraz zwiększyć skuteczność prowadzonych działań.

HR-SZOP