Ciasteczka

Pliki „cookies” co to takiego ? Podstawowe definicje

„cookie” – są to dane informatyczne, najczęściej w postaci niewielkich plików tekstowych, które zapisywane są i przechowywane na urządzeniach przy pomoc których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. „cookie” zewnętrzne są to „cookie”, które umieszczane są przez Partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. „cookie” Administratora oznacza „Cookiem”, które są zamieszczane przez Administratora.

Serwis – jest to strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi Serwis internetowy w domenie http://www.pracanateraz.pl/

Urządzenie – jest to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – jest to podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie http://www.pracanateraz.pl/ i przepisami prawa mogą być świadczone usługi droga elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Administrator – oznacza przedsiębiorstwo Snazzy Marketing Sp. z o. o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP 583-310-31-00, KRS 0000358312, REGON 221039353.

Do czego wykorzystujemy „cookie”?

Administrator serwisu http://www.pracanateraz.pl/ może wykorzystywać pliki „Cookiem” (tzw. ciasteczka) – pliki, w których zapisywana jest informacja przez serwer Operatora na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików „Cookiem” umożliwia podnoszenie jakości naszych usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. Służy także do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu. Korzystanie z technik „cookie” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe w sytuacji, gdy w przeglądarce internetowej wyłączono opcję pozwalającą na zapisywanie plików „cookie”. Zasadniczo nie uniemożliwia to korzystania z serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

„Cookie” mogą być wywołane przez Administratora przy pomocy skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach Partnera, które mogą być umiejscowione w innych lokalizacjach uwarunkowanych innym systemem prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „Cookie” niż polityka prywatności.

Jakich plików „cookie” używamy?

Stosujemy następujące typy „Cookiem” – „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” – pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Czy pliki „cookie” mogą zawierać dane osobowe?

W plikach „Cookiem” możliwe jest gromadzenie danych, których zbieranie następuje wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia dostęp do nich osobom, które są do tego nieuprawnione.

Jak usuwać pliki „cookie” ?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ustawienie ograniczeń w stosowaniu plików „cookie”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej

Pozostałe informacje

Informujemy, że polityka prywatności i zapisy dotyczące cookies mogą być zmieniane w każdej chwili – bez obowiązku informowania użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem.

HR-SZOP