Ostatnio tak źle było sześć lat temu

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Ostatnio tak źle było sześć lat temu

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 13,4 proc. Rok wcześniej w tym samym okresie wyniosła ona 12,5 proc., dwa lata temu 12,4 proc., trzy lata temu 12,1 proc., a wcześniej jeszcze mniej. Wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa utrzyma się i bieżący rok będzie kolejnym, w którym wzrośnie stopa bezrobocia rejestrowanego.

W 2012 roku polska gospodarka rozwijała się o ponad połowę wolniej (wzrost PKB o 2 proc.) niż w roku 2011 (wzrost PKB o 4,3 proc.) i o prawie jedną czwartą wolniej, niż mówiły prognozy rządowe zawarte w ustawie budżetowej (wzrost PKB o 2,5 proc.). Przewidywania rządowe rozminęły się również z rzeczywistym poziomem bezrobocia. Mówiono o stopie bezrobocia na poziomie 12,3 proc., a była ona o ponad 1 punkt procentowy wyższa. W grudniu ubiegłego roku bez pracy pozostawało aż 2 136 800 Polaków, czyli o 78 700 osób więcej niż w listopadzie. Resort pracy uspokaja, tłumacząc, że na taką sytuację wpływa przede wszystkim zakończenie prac sezonowych. Wśród innych kluczowych powodów znalazło się rozwiązywanie umów o pracę na czas określony i niepodpisywanie następnych, a także powroty do ewidencji bezrobotnych, którzy ukończyli jedną z form aktywizacji finansowaną przez Fundusz Pracy, m.in. szkolenie czy płatny staż. Niestety, prognozy rządowe nie dają większych nadziei na poprawę koniunktury. Oszacowano, że w 2013 roku PKB wzrośnie zaledwie o 2,2 proc., a stopa bezrobocia wyniesie 13 proc. Wielu ekonomistów przypuszcza jednak, że założenia te cechuje zbyt duży optymizm.

Marta Osińska

HR-SZOP