Otrzymałeś wypowiedzenie? Weź wolne na szukanie pracy

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Otrzymałeś wypowiedzenie? Weź wolne na szukanie pracy

O tym, że znalezienie pracy w Polsce jest dość trudnym zadaniem, w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Większą szansę na szybkie spotkanie z nowym pracodawcą mają ci, którzy bardziej niż inni przygotują się do jego poszukiwania, a następnie wykażą się sporym zaangażowaniem. Przeglądanie ogłoszeń, redagowanie dokumentów aplikacyjnych i uczęszczanie na rozmowy kwalifikacyjne wymaga jednak czasu. Skąd go wziąć?

Przepisy kodeksu pracy umożliwiają zwalnianym osobom skorzystanie z urlopu na szukanie nowego etatu. Dobra wiadomość jest taka, że jest on płatny, a zła – nie każdy ma do niego prawo. Przysługuje on tylko pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, do tego nie może to być tzw. umowa na zastępstwo. Dni wolnych na szukanie pracy nie mogą żądać osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej. Ważny jest jednak nie tylko rodzaj podpisanej umowy, ale również sposób jej rozwiązania. Pracownik nie otrzyma wolnego na poszukiwanie pracy, jeżeli rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą z własnej inicjatywy, na mocy porozumienia stron lub w sytuacji, w której zakończenie współpracy następuje bez wypowiedzenia. Jedynie osobom zwalnianym z inicjatywy szefa przysługuje prawo do urlopu na szukanie nowego zajęcia. Żeby skorzystać z tego uprawnienia, należy jeszcze w czasie zatrudnienia wystąpić do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy. Choć wymiar czasu pracy nie ma w tym przypadku znaczenia, to liczba dni urlopu na szukanie nowego etatu zależy od długości przysługującego pracownikowi okresu wypowiedzenia. Gdy wynosi on co najmniej dwa tygodnie, zwalnianej osobie przysługują dwa dni wolnego na poszukiwanie nowej pracy. Do wykorzystania trzech takich dni upoważnia trzymiesięczny okres wymówienia.

Marta Osińska

HR-SZOP