Praktyka tylko w teorii

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Praktyka tylko w teorii

Jak uczelnie przygotowują do poszukiwania pracy? Zadano to pytanie studentom i absolwentom. Ponad 60% z nich odpowiedziało, że niewystarczająco. Zaledwie co trzynasty respondent uważa, że szkoły wyższe skutecznie uczą metod pozyskania zatrudnienia. Nieco lepiej uczelnie zostały ocenione pod względem przygotowania do przyszłych obowiązków zawodowych, ale wyniki badania nie napawają optymizmem.

Przeprowadzony niedawno sondaż obnażył prawdę znaną w środowisku akademickim – na studiach kładzie się zbyt duży nacisk na wiedzę teoretyczną. Za mało rozwiązuje się zadań, w których należy przełożyć teorię na praktyczne zastosowania. Za rzadko analizuje się studia przypadków (ang. case studies). Niewiele bywa okazji do wykazania się kreatywnością, zainteresowaniem tematem zajęć oraz samodzielnością. Za dużo jest za to schematów, modeli oderwanych od rzeczywistości, schematycznego myślenia, omawiania tendencyjnych przykładów. Nic dziwnego, że według ponad 50% młodych ludzi uczelnie nie przygotowują do zadań, jakie czekają na przyszłych absolwentów podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Jedynie jeden ankietowany na dziesięciu ma odmienne zdanie. Studenci wiedzą, że pracodawcy będą od nich oczekiwać konkretnych umiejętności, znajomości programów komputerowych, posługiwania się minimum jednym językiem obcym, udowodnienia swojej motywacji, a przede wszystkim – odbycia wartościowych praktyk i staży. Z tego względu aż 90% studentów i absolwentów dobrych publicznych uczelni ma za sobą pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Coraz częściej to właśnie one decydują o tym, którego kandydata wybierze pracodawca.

HR-SZOP