Rozglądasz się za nową pracą, bo pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Rozglądasz się za nową pracą, bo pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Część Polaków regularnie nie otrzymuje pensji w ustalonym terminie. Systematycznie otrzymują oni należne im wynagrodzenie z opóźnieniem, które potrafi wynieść nawet kilka miesięcy. Wielu ze sfrustrowanych pracowników próbowało już grozić nieuczciwym pracodawcom, mówiąc, że odejdą z firmy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli pensja w dalszym ciągu będzie wypłacana po czasie. Kiedy nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, warto sprawdzić aktualne oferty pracy.

Czy jednak w ogóle powinno się rozważać rezygnację z dotychczasowego miejsca pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia? Według kodeksu pracy niedopełnienie obowiązku wypłaty pensji w ustalonym terminie może być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Stanowi to wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to dobra informacja dla wszystkich, którzy chcieliby szybko zmienić pracodawcę, ponieważ nie mają nadziei na poprawę sytuacji. Wystarczy samodzielnie lub z pomocą prawnika napisać oświadczenie i podać w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Zaległości płacowe zgłasza się w PIP lub składa pozew w sądzie pracy. Warto wspomnieć, że pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony przysługuje odszkodowanie w wysokości pensji za okres wypowiedzenia, a jeśli umowę zawarto na czas określony – w wysokości płacy za dwa tygodnie.

Marta Osińska

HR-SZOP