Sektor wysokiej szansy – BPO i SSC

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Sektor wysokiej szansy – BPO i SSC

Outsourcing to zlecanie zewnętrznym podmiotom obsługi wybranych procesów niezbędnych do funkcjonowania firmy (np. HR, księgowość, call center). Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z tej możliwości, ponieważ pozwala ona na otrzymywanie usług na wysokim poziomie, ale jednocześnie przystępnym kosztem. Popularność tego rozwiązania przyczyniła się do intensywnego rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych – w Polsce powstało już ponad 400 centrów SSC/BPO.

Jednostki, do których deleguje się określone zadania, stanowią samodzielną firmę bądź są częścią większej grupy kapitałowej. Ich przewaga polega na tym, że najczęściej skupiają dużą liczbę osób wyspecjalizowanych w stosunkowo wąskich dziedzinach. Koncentracja niezbędnych narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia pracowników prowadzi do wytworzenia efektu synergii, jednak to głównie efektywność kosztowa jest brana pod uwagę podczas korzystania z zewnętrznych zasobów. Nowoczesne usługi biznesowe świadczą przede wszystkim centra usług wspólnych (SSC, ang. shared service centers) oraz centra outsourcingu procesów biznesowych (BPO, ang. business process outsourcing). Oba te rodzaje jednostek rozwijają się niezwykle dynamicznie, między innymi w Polsce. Najwięcej centrów usług znajduje się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. Zatrudnienie znalazło w nich około 100 tysięcy osób. W 2012 roku jedynie Indie i Chiny wyprzedzały nasz kraj pod względem liczby firm działających w branży SSC/BPO. Eksperci podkreślają, że tylko w tych sektorach Polska jest zauważalna na globalnej mapie biznesu. Co więcej, za granicą jesteśmy postrzegani jako stosunkowo tani, ale wysoko wykwalifikowani pracownicy. Skłania to kolejnych przedsiębiorców szukających oszczędności do tego, aby rozważyli możliwość obsługi niektórych procesów biznesowych przez jedno z polskich centrów SSC/BPO. Praca w outsourcingu jest więc szansą dla wielu naszych rodaków bezskutecznie szukających zatrudnienia. Warunek jest jeden – trzeba dobrze znać język obcy.

HR-SZOP