Sprawdzają się przewidywania ekspertów

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Sprawdzają się przewidywania ekspertów

Listopad jest już czwartym z kolei miesiącem, w którym wzrasta liczba bezrobotnych. W ostatnim miesiącu przybyło ich niemal 17 tys., a od sierpnia do października – około 43 tys. Niestety, najprawdopodobniej liczba ta mocno poszybuje w górę pod koniec roku. W listopadzie i grudniu bez pracy pozostanie dodatkowe 100 tys. osób. Dlaczego?

Rynek pracy reaguje zwykle z półrocznym opóźnieniem na pogorszenie się koniunktury gospodarczej, a ta zaczęła się wyraźnie psuć już w drugim kwartale tego roku. Rezultaty tych niekorzystnych zmian możemy obserwować obecnie, w tym właśnie trudną sytuację na rynku pracy. Liczba osób, które rejestrują się w urzędach pracy wzrasta z kilku przyczyn. Po pierwsze wielu osobom wygasły umowy na czas określony, po drugie w przedsiębiorstwach nasiliły się zwolnienia z powodu problemów finansowych lub w efekcie spowalaniającej gospodarki. Ostatecznie więcej osób niż przed rokiem straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych. Ponadto w październiku skończyły się prace sezonowe między innymi w ogrodnictwie, turystyce, leśnictwie, budownictwie i gastronomii. Nie wszyscy, którzy je wykonywali, znaleźli inne zajęcie. Także większość osób uczestniczących w programach aktywizacji zawodowej, czyli skierowanych przez urząd pracy na szkolenia, staże lub roboty publiczne, zasiliła szeregi bezrobotnych.

HR-SZOP