Urzędy pracy dostaną 10,8 mld złotych na walkę z bezrobociem

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Urzędy pracy dostaną 10,8 mld złotych na walkę z bezrobociem

Uchwalona przez Senat ustawa budżetowa określa plan finansowy Funduszu Pracy na 2013 rok. Zgodnie z tym dokumentem urzędy pracy otrzymają 10,8 mld zł na walkę z bezrobociem, czyli o miliard złotych więcej niż w ubiegłym roku. Ponadto dzięki planowanym zmianom w przepisach prawnych umocni się pozycja ministra pracy. Będzie on mógł samodzielnie decydować o wsparciu pośredniaków z rezerw Funduszu Pracy.

Pod koniec 2012 roku niełatwo było znaleźć urząd pracy, który dysponował jeszcze środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W większości pośredniaków osoby zainteresowane m.in. podjęciem stażu słyszały, że pieniędzy póki co nie ma i trzeba czekać na zatwierdzenie nowego budżetu. W 2013 roku na staże, szkolenia, stypendia i dotacje do działalności gospodarczej rząd przeznaczy 5,4 mld zł, czyli o 700 mln zł więcej niż ubiegłym roku. W stosunku do poprzedniego roku na działalność gospodarczą bezrobotnych przeznaczono o 50 mln zł mniej, ale za to aż o 148 mln zł więcej na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. O zwrot poniesionych wydatków mogą wnioskować pracodawcy, którzy zobowiążą się przez dwa lata zapewnić bezrobotnemu miejsce pracy. W 2013 roku Fundusz Pracy wyda dwa razy więcej środków unijnych, głównie na składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów oraz szkolenia. W porównaniu z rokiem 2012 wzrosną również wydatki na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych – o 200 mln zł. Urzędy pracy przeznaczą na ten cel ponad jedną trzecią otrzymanej kwoty.

Marta Osińska

HR-SZOP