Zawód z przyszłością, rewolucja na rynku pracy?

Strona główna / Artykuły / Uncategorized / Zawód z przyszłością, rewolucja na rynku pracy?

Ciągle zmieniająca się sytuacja na rynku pracy zmusza poszukujących zatrudnienia do obierania nowych ścieżek zawodowych, zmiany zamieszkania, przystosowania się. Jedna trzecia firm uważa, że skłonność pracowników do zmiany miejsca zamieszkania ze względów na pracę wzrosła od jesieni 2008 roku. To świadczy o wzroście elastyczności wśród pracowników. Powstają nowe zawody, maturzyści mają możliwość studiowania na nowych kierunkach. Które zawody należą do przyszłościowych? Na jakie stanowiska będzie łatwiej się dostać za kilka lat?

Do tej pory dużą popularnością cieszyły się zawody związanie z zarządzaniem – kierownicy małych i średnich firm, handlem i biznesem – sprzedawcy, pracownicy finansowi, specjaliści do spraw biznesu, pracownicy fizyczni – ochroniarze, robotnicy pracujący na budowie i przy wykończeniach, mechanicy, technicy, kierowcy. Za kilka lat obecny ranking popularności może się zmienić. Rynek będzie zapełniony kandydatami szukającymi pracy właśnie w tych zawodach, a to zmniejszy szansę na zatrudnienie. Na znaczeniu zyskają inne branże i to w nich będzie można łatwiej znaleźć zatrudnienie. Jaki zawód w takim razie najlepiej wybrać?

Korporacyjny „szpieg”.

Stosunkowo niedawno zaczęto mówić o zawodzie nazywanym z języka angielskiego: mystery client. Co to oznacza? Czym zajmuje się tajemniczy klient?
Osoba pracująca na takim stanowisku jest wynajmowana przez firmy, korporacje, aby sprawdzić jakość swoich produktów i usług z zewnątrz. Pracownik zbiera informacje na temat jakości obsługi klientów w danych firmach. W tym zawodzie trzeba mieć silne nerwy, być kreatywnym i czasem działać bez skrupułów. Tajemniczy klient bowiem sam prowokuje stresujące sytuacje, sprawdzając, jak traktowani są bulwersujący, niekulturalni klienci, a jak obsługiwana jest przeciętna „szara” osoba. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Popyt na te usługi rośnie, firmom zależy na utrzymaniu stałych klientów, a tylko zadowolony z obsługi klient skorzysta ponownie z oferty tej samej firmy.. Tajemniczy klient szpieguje, więc eliminuje najmniej odporne jednostki oraz pracowników z nieodpowiednim podejściem do klienta. Praca kontrowersyjna, ale perspektywiczna i co ważne, dobrze płatna.

Pisarz tekstów reklamowych.

Duże perspektywy otwierają się przed copywriterami. Osoby kreatywne, obdarzone dobrym warsztatem pisarskim, znające trendy i zagadnienia związane z reklamą będą miały możliwość rozwoju także w przyszłości. Copywriterzy są zatrudniani zarówno na etacie jak również jako freelancerzy na zlecenie. O perspektywach tego zawodu świadczy fakt ciągłego powstawania nowych przedsiębiorstw i rozwoju firm już istniejących. Każda firma potrzebuje reklamy swoich produktów i usług, aby przynosić zyski. Dlatego można mieć pewność, że popyt na usługi copywriterów z biegiem lat będzie jeszcze bardziej wzrastał.

Duży popyt na usługi pracowników branży medycznej.

Wraz z postępem technologicznym i badawczym w dziedzinie nauk medycznych, kilka zawodów związanych z medycyną rokuje duże nadzieje na przyszłość. Ochrona zdrowia i profilaktyka odgrywają coraz ważniejszą rolę, znaczenia nabiorą więc nowe specjalizacje. To duża szansa dla inżynierów, którzy dostaną pracę zarówno przy projektowaniu, wytwarzaniu jak i eksploatacji sprzętu medycznego. Zapotrzebowanie na inżyniera klinicznego i biomedycznego ciągle rośnie. Szansę na dobrą karierę mają osoby pracujące w zawodzie. Clinical Research Assistant (CRA). Do obowiązków na tym stanowisku należy rejestracja leków, nadzór badań z wykorzystaniem nowych leków przed wprowadzeniem ich na rynek. Popyt będzie również na fizjoterapeutów, opiekunów oraz promotorów zdrowia, którzy zajmować się będą zapobieganiem chorobom i uświadamianiem społeczeństwa o konieczności stosowania profilaktyki.

IT szansą na rozwój.

Przyszłość należy do branży informatycznej i nowych technologii. W tych sektorach dużo łatwiej znaleźć zatrudnienie i ta tendencja nie zmieni się z upływem czasu. Sporym wzięciem cieszą się usługi projektantów stron internetowych, programistów, grafików, administratorów. Z badań GUS przeprowadzonych w ciągu jedenastu lat wynika, że w tym okresie do 2006 roku zatrudnienie w branży IT wzrosło prawie trzykrotnie. Rozwój IT i nowych technologii spowoduje powstanie nowych miejsc pracy i nowych zawodów. Większej roli nabierze stanowisko Content Manager (specjalista nadzorujący zawartość serwisów internetowych), Managera Informacji, zajmującego się zdobywaniem (głównie w Internecie) i przetwarzaniem informacji na potrzeby przedsiębiorstw. Rośnie zapotrzebowanie na kompetentnych dyrektorów IT, mechatroników, znających się na informatyce, elektronice i mechanice. Mechatronik zajmuje się wdrażaniem, eksploatacją systemów automatyki. Ciekawe perspektywy mają również specjaliści ds. gier komputerowych. Wraz ze wzrastającymi wymaganiami graczy, będzie rósł popyt na specjalistów w tej dziedzinie.

Praca w sektorze finansowym.

Niezwykle lukratywny dla pracowników jest sektor finansowy. Ta branża rozwija się, ciągle rośnie zapotrzebowanie na specjalistów. Banki umożliwiają zakładanie kont przez Internet, coraz częściej klienci korzystają z doradców finansowych, inwestycyjnych. W publikacji „Sektor finansowy w Polsce do roku 2030” prof. Andrzej Gospodarowicz przedstawia jasną wizję bankowości, dziedziny, która ma przyszłość. Nowe miejsca pracy będą czekały dla specjalistów ds. telebankingu, pracujących w internetowej obsłudze klienta i przy wdrażaniu nowych technologii. Inne przyszłościowe stanowiska w tej branży to: fundraiser piszący wnioski i pozyskujący fundusze na organizacje, projekty; taksator, zajmujący się szacowaniem wartości nieruchomości; projektant pakietów usług finansowych tworzący zestawy usług finansowych skierowanych do konkretnych klientów.

Rewolucja w ochronie środowiska.

Branżę ochrony środowiska i biotechnologii może czekać rewolucja. Proochronna polityka UE dotycząca środowiska naturalnego stworzy szansę rozwoju dla absolwentów kierunków przyrodniczych. Powstaną nowe miejsca pracy dla doradców ekologicznych, zajmujących się sprawdzaniem zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem środowiska w przedsiębiorstwach. Perspektywiczna praca czeka inspektora ochrony środowiska monitorującego stan środowiska naturalnego, nadzorującego przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania prawa. W branży biotechnologicznej potrzeba będzie pracowników dodatkowo mających wiedzę medyczną. Praca przy produkcji specjalistycznych leków stwarza szansę dla biotechnologów farmaceutycznych.

Nowe zawody.

Jako ciekawostki należy wymienić ciekawe, nieznane dotąd zawody, których znaczenie nieustannie wzrasta. Pracownik na stanowisku groomera ma za zadanie opiekować się i dbać o urodę psów. Ciągle rośnie popyt na usługi konsultantów ds. ślubów zajmujących się organizowaniem ceremonii ślubnych i wesel. Nie inaczej jest z animatorem czasu wolnego, który ma za zadanie organizować swoim klientom w sposób interesujący i kreatywny czas. Wzrasta popularność zawodu Personal Hoppera – osobistego doradcy ds. zakupów i barsisty – specjalisty ds. wyboru i parzenia kawy. Te ostatnie zawody pokazują, że dokonuje się rewolucja w zawodach, powstają nowe, czasem kontrowersyjne niekiedy usługi. Zmieniające się wymagania i potrzeby klienta wymagają zmiany sposobu myślenia.

Ranking zawodów pokazuje, że wciąż istnieje kilka branż, w których łatwiej można dostać zatrudnienie. Warto przyjrzeć się tym sektorom i wybrać odpowiedni dla siebie zawód. Ogólnie dostępne kierunki studiów, szkoły, kursy pozwalają edukować się zgodnie z zainteresowaniami i zapotrzebowaniem rynku. Ważna jest elastyczność. Fakt powstawania nowych, zbędnych w przeszłości zawodów pokazuje, że pracownik ciągle musi orientować się w rynku pracy, badać zapotrzebowanie, a w razie potrzeby – zmienić branżę lub zawód mający szersze perspektywy.

HR-SZOP